• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

sparebank1 ostlandet  

sparebank1 ostlandet

   


Styret

Styret i NTI 2020

følgende valg ble gjort på årsmøtet 8.juni 2020 (utsatt siden mars pga covid-19)

Leder:
Irene Stengrundet  95754759
Kasserer: Anne Merethe Mienna  
Økonomi:
Bente Nysæter   
Fotball:
Linda Holmseth Eggen   
Ski: Morten Enger (ny)  
Barneidrettskola:
Joakim Kveen (ny)  
Sekretær hovedlag: Erik Lund     
       
       
Fotballgruppa: Pontus Åkesson    
  Jonathan Jenstad (ny)    
       
Skigruppa: Amaliie Lund (ny)    
       
       
Økonomiutvalget: Tonje Iren Solvang    
  Line Vingelsgård (ny)    
       
Valgkomitè: Sivert Heien    
  Jørgen Engerbakk (ny)    
  Malin Skåholt Åkesson    
       
Banemester: Tore Stengrundet    
Leder løypekomitè Martin Røkke    
Leder kjøkkenkomitè Reidun Nysæter    
Leder tidtakerkomitè Aleksander Kjølseth    
       
Sponsorkomitè Pontus Åkesson    
  Thomas Myrvold