• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  

   


Hei og velkommen til NordreTrysil.no!

Her finner du nyheter og informasjon fra Nordre Trysil Idrettslag.


siste nytt fra NTI:

streken

MYLDRE-/AKTIVITETSHALL

Myldrehall

Ekstraordinært årsmøte 28.mars 2019 fattet vedtak om bygging av myldrehall på Jordet Stadion i tilknytning til Jordet samfunnshus.

Bildet viser første utkast av plantegningen til aktivitetshallen, tegnet av ByggePlan AS, Simen Moren.

Styret la fram et forslag på årsmøtet den 4.mars, men det ble gjort vedtak om å se på flere muligheter og dermed ble dette sak på ekstraordinært årsmøte. Ei prosjektgruppe jobbet ut et alternativt forslag til myldrehall mellom årsmøtet og ekstraordinært årsmøte. Fra et forslag på en fotballhall med kunstgress til ca. 5 millioner til en aktivitetshall med mange flere muligheter til ca. 8 millioner. Med egen hall håper vi å få til et enda bredere tilbud for enda flere unger og eldre i grenda vår og andre som er interessert i våre tilbud. Folkehelse og aktivitet er viktig uansett aldersgruppe.

Hallens funksjon blir tredelt. Den skal dekke fotballgruppas behov og det kan bli en buldrevegg, skytesimulator, rom for hallidretter, squash og paddletennis. Styrkerom vil det bli og det skal være muligheter for å tilrettelegge for aktiviteter for eldre og andre med bevegelsesutfordringer som f.eks teppeboccia. Endringer i aktivitetstilbudet kan det bli etterhvert som planer og hallen skrider frem.

Å realisere denne hallen er også samfunnsutvikling, ikke bare et prosjekt for idrettslaget. For å få dette til, må vi ha flere samarbeidspartnere. Første partner er samfunnshuset. Dem har hatt saken oppe på sitt årsmøte og ga sitt ja til en plassering av hallen bak samfunnshuset og en mulighet for å se disse to byggene sammen. Slik kan vi dra nytte av hverandre. Velforeninger og ikke minst næringslivet blir også viktige partnere. 

Finansieringen må på plass før byggingen starter. Så dette blir den store jobben nå fremover sammen med planer og søknader innen 1.september. Hallen er på 23*63 meter og tenkt oppvarming er varmepumper. Målet er å komme i gang med bygging i 2020. I tillegg til lån, skal det søkes om spillemidler og andre tilskudd og støtte fra næringslivet. Dugnader vil det helt sikkert bli - dem utgjør en stor del av finansieringen.

Så da er det bare "å brette opp arma" og bidra så godt en kan. 😊 Dette her blir et stort løft - ikke bare for Nordre Trysil IL.


grasrot2