• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

sparebank1 ostlandet  

sparebank1 ostlandet

   


Hei og velkommen til NordreTrysil.no!

Her finner du nyheter og informasjon fra Nordre Trysil Idrettslag.


siste nytt fra NTI:

streken

Trening og bruk av fotballbana

Fra 22.april er fotballbanen endelig klar for bruk! Som alle sikkert vet vil det ikke bli fotballtreninger slik vi er vant med denne våren, men NTI prøver allikevel på en variant som en test. Retningslinjene må alle som skal bruke banen følge (utarbeidet av NFF og tilpasset oss). Det er viktig at alle setter seg inn i hvilke regler som gjelder, og at foreldre snakker med barna sine om det.

Nordre som klubb kan bare ta ansvar for det som skjer under organisert aktivitet, og det er foreldrene som har ansvar når det gjelder uorganisert aktivitet. Det er varslet at det kan bli kontroller, og NTI ønsker ikke å måtte stenge banen vår.

Det er også viktig at foreldrene snakker med barna om treningene. Det blir begrenset med øvelser vi har lov til å gjennomføre og det blir ikke kamper på treningene.

Vi håper alle er positive og bidrar slik at vi har en god arena for fysisk aktivitet fremover!

Trening og bruk av fotballbanen i Nordre Trysil IL

under Covid-19 pandemien, 

gjelder fra 22.april – 10.mai.

 • NTI kjører dette som en prøveperiode. Evaluering og plan for hva som skjer etter 10.mai blir lagt frem 8.mai. 
 • Det kan bli kontroller og konsekvensen hvis vi ikke forholder oss til retningslinjene er at banen må stenges.
 • Det er viktig at alle tar ansvar og følger de reglene som er satt. Idretten har nå fått tillit og vi må vise oss den verdig.
 • Nordre Trysil IL er positive og glade for at vi nå kan komme i gang med tilbud som er tilpasset aktivitet i organisert og uorganisert form.
 • I Barnefotballen er vi avhengig av nok voksne for å klare å få organisert dette, så her må foreldre være behjelpelige. Konsekvensen hvis vi ikke får nok voksne, er at treningene avlyses. 
 • Det er viktig at foreldre snakker med sine barn om disse retningslinjene.
 • Denne våren er annereldes også på fotbalbanen, og viktigheten av at dette følges må respekteres. 

Ved uorganisert aktivitet:

Mange klubber har valgt å holde sine baner stengt for uorganisert aktivtitet, for å kunne ha kontroll på nasjonal føringer og retningslinjer. NTI velger å ha banen vår åpen og viser derfor alle fotballglade denne tilliten. 

NFF sin retningslinjer skal følges.

 • Det skal kun være fem personer sammen, med  2 meters avstand mellom alle 5 i samme gruppe og 2 meter mellom  hver 5’er gruppe.
 • Det kan ikke være mere enn 20 personer på banen samtidig.
 • Sonene skal benyttes. 
 • Det er foreldrens ansvar at dette følges.Så hvis barn er på banen alene, er det du som forelder som har ansvaret. Hvis fire barn reiser på banen alene, så må det være med en voksen. 4 barn og 1 voksen i en sone, med 2meters avstand mellom hver.
 • For familier som bor i samme hus, gjelder ikke 2 meters regelen. 

Ved organisert aktivitet:

Det kommer til å bli annerledes fotball enn hva alle fotballivrige i hovedsak forbinder med fotball.

I barnefotballen er det viktig at alle foreldre snakker med sine barn om at det blir annerledes treninger denne våren og at kamp/dribling som mange forbinder med fotball, i denne tiden ikke er lov. 

Trener/ansvarlig på alle nivåer har ansvar for å informerer sine spillere/laget om retningslinjene. 

• Banen blir delt inn i fire soner. Dette blir oppmerket med kritt. 
• Man skal ikke være mere enn fem personer pr.gruppe/sone inkuldert trener/voksenperson. 
• De som er i gruppe, skal være sammen hele treningen/økta. Man skal altså ikke endre på inndeling av grupper underveis. Sørg for at hver gruppe tar pause i hver sin sone. 
• Alltid 2 meters avstand mellom hver person. 
• Det er ikke tillat med aktiviteter der spiller kjemper om ballen, heading eller på annen måte er i nærkontakt med hverandre. 
• Det er kun en person i hver 5’er gruppe som skal ta på ballen. Hvis ballen kommer utenfor område er det den faste personen som må hente ballen. 
• Keepertrening tillatt, men kun med fastkeeper og det må være den personen i gruppen som tar på ballen hele treningen. 
• Drikkeflaske holdes godt adskilt og de faste fem i gruppen skal ha sine flasker i sin sone hele treningen. 
• Det er lagt opp til 30 minutter mellom hver trening, slik at ikke så mange skal møtes samtidig på banen. Viktig at man derfor avslutter presis og er nøye med å overholde smittevernreglene under både oppstart, gjennomføring og avslutning. Ny gruppe kan ikke gå inn på banen før forrige lag har forlatt banen. 
• Garderober og wc kan ikke benyttes. 
• Fotballen og evt.kjegler skal rengjøres med såpevann før og etter trening. Det tilrettelegges for dette utendørs, i utekranen utenfor kiosken. 
• Hver enkelt spiller eller hvert enkelt lag står selvsagt fritt til å benytte seg av dette tilbudet. Er du syk eller i risikogruppen må du holde deg hjemme. 

Påmelding og deltagelse: 

• Påmelding skjer via Spond innen klokken 18 dagen før treningen. 
• Har du ikke meldt deg på Spond innen fristen, kan du ikke møte på trening. 
• Hovedtrener fordeler tilgjengelig bane jevnt fordelt mellom de påmeldte og får beskjed via Spond i hvilken sone hver spiller skal møte i. 
• Gruppen skal være så like som mulig igjennom denne perioden (22.4-10.05).

Påmeldte lag i NTI: 

• Mikro: Ingen trening i perioden 22.04-10.05. 
• J9 : trening tirsdag kl.18-19 - en voksen pr. 4barn i hver sone,Start 28/4,forutsetning at vi har nok voksne/foreldre.
• G11: trening mandag kl.18-19 - en voksen pr. 4barn i hver sone,start 28/4, forutsetning at vi har nok voksene.
• Ungdomsfotball (fra 13 år): En voksen pr.8 spiller. 
• Senior: Her skal det være en trener (ansvarlig) pr. banehalvdel (2 soner). 

Utleie av banen

Når banen er utleid til andre klubber, skal NTI sine retningslinjer følges. Det er den ansvarlig trener/leder til laget som leier som har ansvar for at dette overholdes. 

Ta kontakt om du lurer på noe!   

Irene Stengrundet, tlf: 95754759

Linda Holmseth Eggen, tlf: 95850505


grasrot2