• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

sparebank1 ostlandet  

sparebank1 ostlandet

   


Hei og velkommen til NordreTrysil.no!

Her finner du nyheter og informasjon fra Nordre Trysil Idrettslag.


siste nytt fra NTI:

streken

Oppdaterte retningslinjer

Samfunnet åpnes gradvis igjen og i går, 7.mai, fikk idretten gledelige nyheter ? Her finner dere oppdaterte retningslinjer for fotballen i NTI ⚽️

Oppdaterte Covid-19 retningslinjerDisse gjelder all organisert og uorganisert aktivitet på fotballbanen i Jordet. 

Det er viktig at ansvarlig trener og foreldre tar ansvar for at retningslinjene overholdes og respekteres. 

• En fotballbane regnes som et offentlig sted, og det skal maks være 50 personer tilstede.
• Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
• Maks 20 spillere per gruppe. En leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene. Ansvarlig trener tar ansvar for inndeling av soner som er passende for sitt lag på sin trening. 
• Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper. Ny gruppe kan ikke gå inn på banen før forrige lag har forlatt banen, hvis antallet overstiger 50 personer. 
• Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.
• Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk. Såpe, antibacog hansker står ved vannkranen ved inngangen til kiosken. 
• Kun keeper kan ta på ballen med hendene
Maks to spillere (keepere) per gruppe (+ eventuell keepertrener) kan ta på ballene gjennom hele økta, gitt at de bruker egne keeperhansker.
• Unngå heading.
• Kjegler og annet utstyr skal håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten.
• Felles garderober og toaletter skal ikke benyttes. Disse vil bli holdt låst. 
• Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten og gode rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.
• Drikkeflasker holdes godt adskilt
• Er du syk må du holde deg hjemme. 

Deltagelse og informasjon til hvert enkelt lag, legges ut på de enkelte lags spondgrupper. 

Utleie av banen

Når banen er utleid til andre klubber, skal NTI sine retningslinjer følges. Det er den ansvarlige trener/leder til laget som leier som har ansvar for at dette overholdes. 

NTI 10.05.2020.


grasrot2