• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

sparebank1 ostlandet  

sparebank1 ostlandet

   


Hei og velkommen til NordreTrysil.no!

Her finner du nyheter og informasjon fra Nordre Trysil Idrettslag.


siste nytt fra NTI:

streken

Pressemelding om Myldrehallen nov 2020

Pressemelding vedr arbeidet med prosjektering av myldre/aktivitetshall i regi av Nordre Trysil

Prosjektgruppen for bygging av myldre/aktivitetshall i Jordet i regi av Nordre Trysil IL har i mer enn et år arbeidet for å ferdigstille en tippemiddelsøknad pr 1. oktober 2020 – noe som vil være helt vesentlig i vårt iherdige arbeid med å fullfinansiere tiltaket.


Gjennom 2020 har vi opplevd mange positive elementer i arbeidet

Kr 30 000 i tilskudd fra Amedia/Sparebankstiftelsen DNB
Kr 1 000 000 fra Sparebankstiftelsen Hedmark!!
God dialog med Trysil kommune
God dialog med øvrige idrettslag i kommunen
Positive tilbakemeldinger fra gammel og ung i eget idrettslag
God dialog med lokale banker

Pr 1. oktober var vi i den situasjon at for mange ting fortsatt var uklart samtidig som kostnadsnivået nærmet seg en høyde vi var usikre på om et lite idrettslag kunne ta ansvar for. 

Vi følte derfor behov for å sette på bremsen, utsette tippemiddelsøknad med ett år og skaffe tilveie et enda bedre fundament for søknad neste år. Dette vil inkludere muligheten for å se på alternative hall-løsninger der også en godkjent,i henhold til tippemiddelregelverket, fotballhall (minimum 40 x 60 meter) vurderes. Større hall og bedre treningsmulighet for hele Trysil-fotballen vil kanskje utløse tippemidler for også denne delen av prosjektet. Dagens foreslåtte fotballhallstørrelse utløser ikke tippemidler. 

I tillegg er det naturlig å ytterligere sondere samarbeidet med resten av idretts-Trysil gjennom det arbeidet som Trysil idrettsråd har hånd om. Vi må etter hvert innse at rekrutteringsgrunnlaget ikke er det aller største for hver enkelt grend og et mer utstrakt samarbeid mellom lagene tvinger seg fram. 

Prosjektgruppas vurdering er at vi kom fram til en fornuftig beslutning ved å ikke sende en søknad i denne omgang. Vi legger ingen prestisje i at vi ikke rakk fram denne gangen. Snarere er vi litt stolte over at vi evner å stoppe opp, ta realitetene innover oss i stedet for å tvinge fram en løsning vi i fellesskap fortsatt føler usikkerhet rundt.

Planene er ikke lagt på is. Vi har orientert våre bidragsytere og samarbeidspartnere om hvor vi står pr dags dato. Det er fortsatt et stort engasjement i prosjektgruppa og gjennom 1 års erfaring så langt, har vi trolig lært at vi framover må arbeide mer konstruktivt og målrettetMålet vi jobber mot nå er at deti løpet av våren 2021 skal ende opp i nok et positivt vedtak fra styret i Nordre Trysil IL og at det sendes en tippemiddelsøknad høsten 2021.

Til slutt håper vi også at pandemisituasjonen har utviklet seg i positiv retning og at dette gir oss arbeidsvilkår som effektiviserer arbeidet prosjektgruppa skal gjennomføre.

 

Jordet, 16. november 2020


Irene Stengrundet,

styreleder Nordre Trysil IL

 

Knut Løken

Prosjektleder myldre/aktivitetshall


grasrot2