• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

sparebank1 ostlandet  

sparebank1 ostlandet

   


Medlemskontingent

I disse dager blir faktura for medlemskontingenten lagt i postkassene rundt om i Nordre. Alle som skal drive aktiv idrett må betale den.

Medlemskontingent i Nordre Trysil IL har følgende satser:

Familiemedlemsskap 1500,-

aktiv enkel medlem  700,-

Støttemedlem.     200,-

Betales til bankkontonummer 1890 38 50414, merkes med medlem og navn.

Som familiemedlemmer menes foresatte og barn som er 7-19 år ved kalenderårets begynnelse. Da er ALLE aktive medlemmer. Det innebærer forsikringer som laget er pålagt å ha og fri deltagelse i alle lagets arrangementer unntatt Røsjørennet og Pilgrimsferden.

Dere må skrive navn og fødselsår på den som medlemsskapet gjelder, ved betaling. Det er spesielt viktig å føre opp alle familiemedlemmer som er medregnet. Medlemskap gir også rabatter ved kjøp på Sentrum Sport, Trysil.

Betalingsfrist - snarest/før seriekampene begynner.