• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

sparebank1 ostlandet  

sparebank1 ostlandet

   


Program for Liv og Røre 6.juli

Lørdag 6.juli blir det igjen Liv og Røre-dag ved den gamle bensinstasjon. 

 

Det blir en dag med mye innhold og ikke minst salg av kaffe, saft og stomp.

Hele dagen pågår det informasjon om årets kasseturer, loddsalg og aktiviteter for barna.

Programmet forøvrig ser slik ut

Kl 10.30 Informasjon om kasseturene

Kl 11.30 Innslag v/Revy-gruppa

Kl 12.30 Info om hall v/Erik Lund

Kl 13.45 Trekning på loddbøkene

Velkommen til en sosial dag midt i grenda. 

Ta med deg venner og bekjente og kom.