• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

sparebank1 ostlandet  

sparebank1 ostlandet

   


Program Liv og Røre-dagen 17.august

 Lørdag 17.august er det igjen klart for Liv og Røre-dag ved den gamle bensinstasjon.

Denne gangen blir det baklukeloppis, loddsalg og noen aktiviteter for barna hele dagen og ikke minst salg av rykende fersk stomp, kaffe, saft og kaker.

kl. 11 får vi besøk av Simen, Åsmund og John Trygve, dem byr på en liten intimkonsert til salget og kaffen.

kl. 13:30 blir det trekning på loddsalget

Hjertelig vælkummin til en ny sosial dag midt i grenda vår 😊